Lillesandsbruket

Utviklingsprosjekt

Sted: Storemyrsletta, Lillesand
Adresse:
Storemyrsletta 6, 4760 Birkeland
Type: Kontor/lager/industri, regulert til 23 næringstomter
Areal (kvm): 3 950 kvm
Tomt: ca 65 mål
Eiere: LH Invest AS (100%)
Kontakt: Ole Lunde
Tel: 913 86 486
E-post: ole@lhinvest.no

Beskrivelse:
Regulert tomt med mange muligheter.

På eiendommen er oppført 6 bygninger, hvorav 2 har en ordinær god standard, mens øvrige er eldre bygg med enkel standard. Tomta har tidligere vært bebygget med produksjonsanlegg og bygninger som nå er revet.