Projects

  • Prosjekter

    Tangen 11 – 13

      Tangen 11 – 13 er et stort utviklingsprosjekt. I tiden frem til realisering tilbyr vi fleksible lokaler til leie sentralt på Tangen.

  • Lillesandsbruket

    Utviklingsprosjekt