Projects

 • Mjåvannsvegen 69

  Moderne høytlager / logistikk / kontor – Kristiansand (Songdalen)

 • Prosjekter

  Tangen 11 – 13

    Tangen 11 – 13 er et stort utviklingsprosjekt. I tiden frem til realisering tilbyr vi fleksible lokaler til leie sentralt på Tangen.

 • Mjåvannsvegen 158

  Sommeren 2017 ferdigstilte vi nye moderne lokaler til Spesialgrossisten Sør AS

 • Lillesandsbruket

  Utviklingsprosjekt

 • Barstølveien 48

  Verksted, Lager og Kontor