Projects

  • SimplyLearn AS

    En læringsplattform for online kurs, ressursdeling og webinar.

  • WindPartner AS

    Leverandør av systemer, varer og tjenester til offshore vindkraftindustri

  • Sport og Moro AS

    Aktivitetssenter