Avenyen 7

Kontor og butikk

Sted: Sørlandsparken
Adresse:
 Avenyen 7, 4636 Kristiansand
Type: Kontor/Butikk
Areal (kvm): xx
Kontakt: Ole Lunde | Preben Lunde
Tel:  913 86 486 | 993 36 500
E-post: ole@lhinvest.no | preben@lhinvest.no

Beskrivelse:
Moderne kontor- og butikkseksjon i Avenyen. 2. etasje med rulletrapp og god tilgjengelighet. Leietaker Stormberg.